Poświęcenie Sztandaru i Pamiątkowego Kamienia w Zespole Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach
W dniu 2 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Europejskich imienia Szarych Szeregów odbyła się uroczystość Dnia Patrona połączona z poświęceniem Sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach.DSC 0064Mszę Świętą sprawował Ksiądz Proboszcz, Andrzej Sternik. W swojej  homilii między innymi powiedział: ”Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka- wyrazy wzajemnie się uzupełniające, jeśli uznajesz i kochasz Boga, zadbasz o honor człowieka, chrześcijanina, Polaka, zdobędziesz wiedzę ……..”  to hasło sztandaru niech przypomina Wam młodzi, kim jesteście i kim macie być”. Po wygłoszonej homilii odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i przekazania go społeczności szkolnej.DSC 0052 Po Mszy Świętej odbył się przemarsz Pocztu Sztandarowego i całej społeczności szkolnej pod pamiątkowy kamień upamiętniający Harcerki i Harcerzy Szarych Szeregów. Po odśpiewaniu Hymnu  powiedziała: „Zebraliśmy się tutaj, w ten grudniowy, szary dzień,Szarych Szeregów, glos zabrała  Pani dyrektor Teresa Grosicka która, aby złożyć skromny dar wdzięczności          i pamięci wszystkim harcerkom i harcerzom Szarych Szeregów - gdy zgaśnie pamięć ludzka kamienie mówić będą. Jakże wymowne to słowa   i jak wpisują się w naszą dzisiejszą uroczystość. Ten zwykły, polny kamień, złożony tutaj na leśnym wzgórzu, na terenie Ośrodka Wychowawczego Sióstr Benedyktynek Misjonarek, gdzie również ma siedzibę nasza szkoła, będzie swą skromną wymową świadczył o harcerkach harcerzach z tamtych lat, którzy nie wahając się ani chwili życie swe ofiarowali Ojczyźnie”.

DSC 0066Następnie ksiądz Andrzej Sternik, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego dokonał  poświęcenia pamiątkowego kamienia. Przy dźwiękach ciszy granej na skrzypcach, tablica została odsłonięta. Młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicz. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, glos zabrała pani dyrektor Teresa Grosicka. Po powitaniu zebranych wszystkich zebranych, wygłosiła okolicznościowe przemówienie, którego znamienny fragment cytuję:

DSC 0077„Każde państwo ma swoje symbole, symbole, które podkreślają jego suwerenność. Orzeł Biały, biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego – to symbole naszego państwo. Symbole te rozpoznawalne P1000330wszędzie - przez wszystkich – małych i dużych. Godło, barwy i hymn wyróżniają nas wśród narodów świata. Można by rzec - cóż to takiego? – wizerunek, barwa, melodia, słowa- przecież to tylko symbole. Tak, ale symbole wartości największych i najświętszych. Przecież nie  o kawałek płótna chodziło harcerzom Szarych Szeregów, gdy w mroku okupacji niemieckiej z Wieży Trynitarskiej, na Placu Katedralnym w Lublinie,wywiesili biało - czerwoną flagę. Nie o zwykłą pieśń chodziło, gdy więźniowie w obozie Auschwitz w wigilijny wieczór śpiewali: 
DSC 0092„Jeszcze Polska nie zginęła”. Tak wspomina ten wieczór jeden z byłych więźniów: „Rozpoczął się śpiew niemieckiej kolędy, a następnie popłynęła potężna jak morze pieśń „Bóg się rodzi – moc truchleje” i inne,  w końcowym akordzie popłynął „Mazurek Dąbrowskiego”. Wszyscy ściskali się serdecznie, gorąco i długo płakali, a byli i tacy, którzy głośno szlochali. (…) Taka uroczysta chwila nie ginie nigdy w pamięci. Sztandar z wizerunkiem Orła Białego i Mazurek Dąbrowskiego, były wówczas symbolami wolności, prawa do niepodległego bytu narodu. Potęgowały wolę walki. Zrośnięte nierozerwalnie z naszą przeszłością i współczesnością wymagają od nas najwyższego szacunku i szczególnej ochrony.  Z tego wypływa uświęcony tradycją zwyczaj oddawania czci narodowym symbolom”………DSC 0086
Dzisiejsza uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru, jest niezwykle doniosłym momentem w historii naszej szkoły. Po długich latach starań, w końcu nadszedł ten upragniony moment nadania szkole sztandaru, symbolu patriotyzmu, Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, symbolu tożsamości szkoły, symbolu, który czcić będą następne pokolenia dzieci i młodzieży naszej szkoły. Myślę, że doniosłości tej chwili dodaje fakt, że własnoręcznie wyhaftowała go nasza absolwentka Liceum - Antonina Hrohol. Myślę, że się nie pomylę twierdząc, że to jedyny taki sztandar, który wyhaftowała absolwentka, dla swojej szkoły”.  Po tych słowach Pani Dyrektor zaprosiła do przybijania pamiątkowych gwoździ:DSC 0074 kolejno byli to: Antonina Hrohol, która wyhaftowała Sztandar, ksiądz Andrzej Sternik, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego, który poświecił Sztandar. Następne gwoździe wbiły, siostry Klaudia Turczyńska dyrektorka Specjalnego Ośrodka Wychowawczego i siostra Jana Bubel przełożona Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek. Następne gwoździe wbili przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych. Następnie gwoździe wbijali sponsorzy: Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Światowy Związek AK, Związek Sybiraków, Fundacja Niepodległości, przedstawiciel firmy Cholewa i spółka, nauczyciele rodzice i uczniowie Podczas uroczystości Sztandar Szkoły został odznaczony Odznaką Honorową Sybiraka, w uznaniu za zasługi dla Związku.Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny przygotowany przez Panią Barbarę Chadaj - w oprawie  muzycznej Pana Michała Matrasa. Piosenkę zaśpiewała również  Tonia Hrohol, absolwentka liceum, obecnie studentka II roku Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Rusycystyki, niezwykle utalentowana - pięknie haftuje, czego dowodem jestSztandar, jak również  pięknie śpiewa.Po części oficjalnej wszyscy spotkali się na okolicznościowym przyjęciu.
.DSC 0050 DSC 0008 DSC 0044 DSC 0077 DSC 0068

som

vulcan

DlaczegoMy2022

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

logotyperasmus 2

Dni Patrona

Facebook