Konkurs2023 plakat

Do pobrania:

zdj gora
 • wysokie osiągnięcia (sukcesy maturalne)
 • doskonałe warunki lokalowe
 • nauka w komfortowych warunkach
 • przyjazna, rodzinna atmosfera
 • wychowanie w duchu tradycyjnych wartości
 • brak barier architektonicznych
 • dobre wyposażenie w nowoczesne środki audiowizualne (multimedialne tablice, projektory)
 • dobrze przygotowana kadra pedagogiczna
 • konwersacje z j. angielskiego z native speakerem
 • możliwość skorzystania z obiadów
 • jednozmianowa realizacja zajęć

zdj dol

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

DlaczegoMy2022

logotyperasmus 2

Facebook