2 grudnia 2011r. - DZIEŃ PATRONA Zespołu Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów.

 

8Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja… Słowami tej dawnej pieśni rycerskiej rozpoczęła się Msza Święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która zainaugurowała obchody Dnia Patrona w naszej Szkole. Mszy Świętej przewodniczył ks. Andrzej Sternik – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego, natomiast kazanie wygłosił ks. Sławomir Jargiełło. Nawiązując do imienia Szarych Szeregów, nadanego Szkole, zwrócił się do uczniów dedykując im fragment wiersza Adama Asnyka: „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść;5

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im cześć!”Oficjalna część uroczystości, którą poprowadzili uczniowie III klasy Liceum Europejskiego - Karolina10 Kozak i Mateusz Kostecki, odbyła się w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich. Pani Dyrektor ZSE, Teresa Grosicka powitała licznie zgromadzonych gości, rodziców oraz uczniów i w krótkim przemówieniu przypomniała obecnej na sali młodzieży, co znaczy słowo ślubować: „Ślubować to znaczy publicznie wyznawać określone wartości. Ślubując nadajemy swemu słowu niezwykłą rangę, rangę zobowiązania”. Przejęci pierwszoklasiści, w krótkim programie       artystycznym przygotowanym przez panią Annę Gałus, przedstawili się obecnym na uroczystości:      „Kim ja jestem, wie każdy z nas – do pierwszej klasy idę pierwszy raz…” Następnie po raz pierwszy w historii Zespołu Szkół Europejskich stanęli do ślubowania jako uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Akademii Młodych Talentów: 13Ja, uczeń klasy pierwszej uroczyście ślubuję, że będę starać się wiedzieć więcej niż wiem i umieć więcej niż um My uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Europejskiego im. Szarych Szeregów świadomi obowiązków, jakie na nas spoczywają uroczyście przysięgamy: strzec honoru szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę, wytrwale pracować nad rozwojem swoich uzdolnień i osobowości, być życzliwym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka, nie zawieść nadziei, jakie pokładają w nas rodzice i wychowawcy, stawiać dobro Polski nad własne.iem – PRZYRZEKAM…Potem nastąpiło uroczyste pasowanie na ucznia Akademii Młodych Talentów.

Obchody Dnia Patrona artystycznie uświetnił, nawiązujący do historii Szarych Szeregów, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu  uczniów szkoły, a przygotowany pod kierunkiem pani Barbary Chadaj i pana Michała Matrasa. „Żołnierze, koledzy, powstańcy! Harcerki i harcerze z Szarych Szeregów, Parasola! Wzywam was! Stańcie do apelu.IMG 2890Harcmistrz Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka. Stań do apelu. Odszedł na wieczną wartę. Harcmistrz Jan Bytnar, pseudonim Rudy. Stań do apelu. Odszedł na wieczną wartę. Podharcmistrz Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek. Stań do apelu. Odszedł na wieczną wartę . Podchorąży Krzysztof Kamil Baczyński pseudonim Zieleńczyk. Stań do apelu. Odszedł na wieczną wartę. Kapral Wojtek Zbożny lat 12, pseudonim Warszawiak. Szeregowiec Tomek Zieliński, pseudonim Chochlik. Szeregowy Adam Starski, pseudonim Hades. Kapral Wacław Buk, pseudonim Piorun Łączniczka Krystyna Krahelska, pseudonim Danuta. Sanitariuszka Barbara Drapczyńska. Odeszli na wieczną wartę…

..I iść będziemy z Polską Szarymi Szeregami, i będzie Bóg nad nami - i będzie Naród z nami... I będziem trwać - kamienie - wzdłuż dróg drogowskazami, I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregam.

 

 7 IMG 2915 IMG 2890 

 

 

 

som

vulcan

DlaczegoMy2022

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

logotyperasmus 2

Dni Patrona

Facebook