Uczniowie klasy 2 ELO realizujący rozszerzenie z geografii wzięli udział w zajęciach terenowych, których celem było poznanie historii geologicznej Puław i okolic oraz sposobu powstawania i występowania mad w dolinie Wisły. Zajęcia odbywały się w pobliżu nieczynnego kamieniołomu w Bochotnicy (ściana Krystynyi Władysława Pożaryskich) oraz w dolinie Wisły. W kamieniołomie można obserwować opokę górnego mastrychtu z licznymi skamieniałosciami morskich bezkręgowców. Widoczna jest również warstwa orzejścia między erą mezozoiczną a kenozoiczną.

 rajd1rajd2rajd3rajd4

 

som

vulcan

DlaczegoMy2022

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

logotyperasmus 2

Facebook